PRACUJEMY ZDALNIE

Całe biuro, nasz zwinny INFOTECH Team również działa on-line. Na bieżąco odpowiada na potrzeby kandydatów, uczniów i pracowników szkoły. Dzięki zintegrowanym ze sobą narzędziom pracy zdalnej informuje i wspomaga działania każdego członka Społeczności. Wspólnie tworzą dokumenty w Chmurze i skutecznie organizują każdy proces INFOTECH'owych działań.

Marta Daniluk

REKRUTACJA

tel. 531 417466

Natalia Kotowska

SPRAWY UCZNIOWSKIE

tel. 510 289 120

Emilia Truszkowska

SPRAWY PRACOWNICZE

tel. 510 289 122

Justyna Nowacka

KIEROWNIK BIURA

tel. 510 289 122