Uczymy zdalnie

Nasz Przepis na udane nauczanie zdalne:

Innowacja, Interakcja, Classroom dla wszystkich, Hangout meet, Dysk w chmurze ...

Świat się jakby trochę zatrzymał, ale my nie zwalniamy tempa. Sieć to nasze środowisko naturalne. Uczymy zdalnie, pracujemy zdalnie, rekrutujemy zdalnie. Cała Społeczność INFOTECH działa on-line.

Dzięki zajęciom lekcyjnym, które odbywają się w oparciu o Hangout meet, możemy spotkać się całą klasą w jednym miejscu.


Jeśli zastanawiasz się czy to dobry moment na kontakt z nami, odpowiadamy - Tak!

Jak to robimy?

Po pierwsze nasza Społeczność INFOTECH, uczniowie, rodzice, pracownicy i dyrekcja to jeden organizm.

Każdy z naszych 110 uczniów posiada szkolny laptop z kamerką i mikrofonem, dzięki któremy łączy się z kolegami z klasy i nauczycielem na lekcji prowadzonej on-line. Nauczyciele uczestniczą w Radach pedagogicznych, zebraniach i innowacyjnych szkoleniach on-line. Chętni do działania i współpracy organizują zdalne lekcje w formie video. Gdy uczeń ma problem z danym zadaniem mogą widzą jego ekran i wskazują co należy zrobić lepiej. Interakcja nauczyciel-uczeń pozwala na lekcje ciekawe i efektywne.


Całe biuro, nasz zwinny INFOTECH Team również działa on-line. Na bieżąco odpowiada na potrzeby kandydatów, uczniów i pracowników szkoły. Dzięki zintegrowanym ze sobą narzędziom pracy zdalnej informuje i wspomaga działania każdego członka Społeczności. Wspólnie tworzą dokumenty w Chmurze i skutecznie organizują każdy proces INFOTECH'owych działań.

katarzyna kaczyńska

adam

kamiński


karol przybyszewski

Nasza Dyrekcja,

oprócz bieżącego zarządzania i wsparcia INFOTECH'owej Społeczności wspiera również inne szkoły. Zdalne lekcje oraz e-Learning - to nowa rzeczywistość dla uczniów, ale także i wyzwanie dla nauczycieli i dyrektorów szkół. W pierwszym tygodniu zawieszenia zajęć Dyrekcja INFOTECH podpowiada z jakich narzędzi korzysta, jak działają i co należy zrobić by efektywnie nauczać zdalnie. Co więcej odpowiadają na pytania, wspiera w pokonywaniu barier technologicznych podlaskich szkół podczas codziennych bezpłatnych Webinariów. Dzielą się swoją wiedzą i zachęcają do aktywnego organizowania zajęć on-line.